II
jo estava bé prou bé
tenía l'aire els ulls
els ulls a l'aire i tenia
tenia aixó i tot aixó
fins que---
fins que van a arribar

llavors aquí
a prop la cosa per somriure
poder pregar i estar-me-quiet
vencut correcte
fins que---
fins que van a arribar

jo estava bé estava amb tu
i era el teu amic el teu amant
ja saps
cadávers
fins que---
fins que van a arribar

llavors
ni mai em van trobar a faltar
ni mai vaig escapar
ja saps
paraules

(Albert Balasch)