"8.- Nous sommes venues visiter ton lit. Une grappe de fillettes. Tout était trés ambigu. Nous sommes venues. T'aborder. Chercher tes mains pour la torture. Te salir pour ton réveil. Nous sommes une grappe de filletes qui jouent á s'embrasser. En te prenant les mains. Eblouissement. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes ni douleur ni fatigue ni mort."

"8.- We kwamen je bed bezoeken. Een troep schatjes. Alles was heel dubbelzinning. Alles was zonder bloed. We kwamen. Om je te enteren. Om jouw handen to zoeken voor de marteling. Om je vuil te maken voor wanneer je wakker wordt. We zijn een troep schatjes die spelen dat ze elkaar kussen. En jouw handen pakken. Verblind ons. We doen niets kwaads. We zijn pijn noch vermoeidheid noch dood."

¿Esto lo escribí yo? pues dicen. La traducción al francés fue de Victor Martinez. La traducción al holandés es de Mariolein Sabarte Delacortu. Este texto es parte de una selección más amplia de Estilo que apareció en edición de BOZAR en Bruselas. ¡Francés! vaya.

*